SuperAgenda

Program na faktury

Finance, daňová evidence, sklady, vyhodnocení dat

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma


Fakturace


Daňová evidence


Sklady


Vyhodnocení dat


Další funkce

Jednoduchý účetní program

Program je určen pro malé firmy podnikající v oblasti obchodu, služeb a výroby. Umožňuje jednoduché zadávání dokladů s následným vyhodnocením vložených dat formou výstupních sestav a grafů.

Mohou jej využít i podnikatelé, kteří zpracovávají daňovou evidenci jiných subjektů.

Program má všechny náležitosti pro vystavení faktur, zpracování daňové evidence i pro výpočet DPH.

Podrobný popis ovládání programu najdete zde.

Práce s programem

Po nainstalování programu je potřeba nastavit údaje Vaší firmy, které zadáte ve formuláři Servis - Údaje o firmě.

V knize Dodavatelé a odběratelé zaevidujete obchodní partnery, v knize Zboží zadáte informace o nabízeném zboží nebo poskytovaných službách.

Pak můžete přistoupit k zadávání dokladů. Vystavení faktury provedete v knize Doklady – Faktury vydané, pomocí akce Nový nebo klávesou INS. Pokud už v knize nějakou fakturu máte, můžete provést akci Nový s kopií, která použije původní fakturu jako vzor (změníte pouze odlišné údaje).

Po uložení faktury si ji můžete vytisknout na přednastavené tiskárně. Když máte v údajích firmy vyplněno pole IBAN (najdete jej na svém bankovním výpisu), tak se na faktuře vytiskne i obrázek s QR kódem pro platbu (QR platba).

Na přijatých i vydaných fakturách můžete evidovat jejich platby, což umožní vyhodnotit pohledávky a závazky.

Platby jsou zároveň vidět v peněžním deníku, kde máte k dispozici další vyhodnocení. Je to především: výkaz DPH, vyhodnocení příjmů a výdajů podle kódů.

Pokud chcete vést skladovou evidenci, můžete v programu zadat seznam všech vlastních i konsignačních skladů a začít vystavovat příjemky a výdejky.

Vyhodnocení obratů a marží podle různých pohledů najdete v knize Systém – Vyhodnocení.

Možnosti programu

Počet firem, dokladů ani počet záznamů v číselnících není nijak omezen.

Je možné uživatelsky nastavit různé typy dokladů a jejich číslování. Program a výstupní sestavy lze na přání uživatele upravit na míru.