SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Jednoduchý účetní program

SuperAgenda je jednoduchý účetní program, který je určen především pro malé firmy. Umožňuje rychlé zadávání dokladů a následné vyhodnocení vložených dat formou výstupních sestav a grafů.

Fakturace, EET, finance, daňová evidence

 • Adresář osob a firem
 • Číselník položek
 • Faktury přijaté
 • Faktury vydané
 • Bankovní výpisy
 • Pokladní doklady
 • Elektronická evidence tržeb (EET)
 • Tisk účtenek
 • Pohledávky a závazky
 • Peněžní deník
 • Příjmy a výdaje
 • Výkazy DPH

Modul Sklad

 • Číselník skladů
 • Příjemky
 • Výdejky
 • Prodejky
 • Marže zboží
 • Marže odběratelů

Ostatní

 • Uživatelé a přístupová práva
 • Knihy jízd

Možnosti programu

Program je navržen tak, aby bylo jeho ovládání co nejvíce přehledné a jednoduché. Data jsou bezpečně uložena ve výkonné SQL databázi, počet dokladů ani počet záznamů v číselnících není nijak omezen.

Program lze nainstalovat a spustit pod operačním systémem Windows, požadavky na počítač má minimální. Je také přizpůsoben pro práci více uživatelů v počítačové síti.

Uživatelsky je možné nastavit různé knihy dokladů a jejich číslování. Program a výstupní sestavy lze na přání uživatele upravit na míru.