SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Adresář

Kniha Adresář slouží k evidenci všech obchodních partnerů.

Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam dodavatelů a odběratelů. Seznam může být seřazen podle libovolného pole. Podle zadaného seřazení lze dodavatele a odběratele rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o aktuálním dodavateli nebo odběrateli.

Zkratka Zkratka dodavatele nebo odběratele, která je určena pro rychlé vyhledávání v programu.
Název Úplný název firmy, který se tiskne na dokladech.
Skupina Dodavatele a odběratele lze rozdělit do libovolného počtu skupin.
Zakázka Každého dodavatele a odběratele můžeme označit kódem. Např. podle sortimentu, který nakupujeme od dodavatele nebo který prodáváme odběrateli.
Stát Část adresy - Stát.
PSČ Část adresy - PSČ.
Město Část adresy - Město.
Ulice Část adresy - Ulice.
Splatnost Splatnost pro daného odběratele, která se kopíruje do vydaných faktur.
Měna Měna.
IČO IČO.
DIČ DIČ.
Kód banky Kód banky.
Ban. spojení Bankovní spojení.
Osoba Kontaktní osoba.
Telefon Telefon.
Mobil Mobil.
E-mail E-mail.
Cenová sk. Cenová skupina, ve které prodáváme zboží danému odběrateli.
Sleva Sleva nebo přirážka k zadané cenové skupině.
Plátce DPH Plátce DPH.
Nevyhodnocovat Odběratel je ignorován v modulu Vyhodnocení.
Poznámka Ke každému dodavateli nebo odběrateli můžeme napsat libovolnou poznámku.