SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Bankovní výpisy

Kniha Bankovní výpisy je určena pro evidenci bankovních výpisů z běžných účtů.

Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam bankovních výpisů. Seznam může být seřazen podle libovolného pole. Podle zadaného seřazení lze položky rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje je zobrazen datum vystavení bankovního výpisu a jednotlivé pohyby na běžném účtu.

Položka bankovního výpisu

Položka bankovního výpisu obsahuje informace o příjmu nebo výdeji peněz z běžného účtu.

Datum Datum platby.
Faktura Typ a číslo faktury, zaplacené touto položkou.
Popis Popis platby.
Protiúčet Protiúčet nebo poznámka.
Var. symb. Variabilní symbol.
Částka Částka vč. DPH.
Účetní kód Kód pro vyhodnocení. Rozlišení položek, zda je zahrnovat do základu daně.
Středisko Středisko pro vyhodnocení.
Zakázka Zakázka pro vyhodnocení.
Typ DPH Typ DPH.
Nepřepočítávat částky Částku bez DPH a DPH lze zadat ručně.
DPH (%) Procento DPH.
DPH Daň z přidané hodnoty.
Základ Částka bez DPH.