SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Faktury přijaté

Modul Přijaté faktury je určen pro evidenci přijatých faktur.

Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam přijatých faktur. Seznam může být seřazen podle libovolného pole. Podle zadaného seřazení lze položky rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace z hlavičky aktuální přijaté faktury.

Faktura Kniha a číslo faktury.
Dodavatel Zkratka a název dodavatele.
Výdejce Zkratka výdejce.
Způsob platby Způsob platby (hotově, převodem apod.).
Datum vystavení Datum vystavení přijaté faktury. Při vytvoření nového dokladu se nastaví na aktuální datum.
Datum splatnosti Datum splatnosti, které se vypočte z datumu vystavení a počtu dnů splatnosti.
Počet dnů splatnosti Počet dnů splatnosti. Při vytvoření nového dokladu se nastaví podle splatnosti z karty dodavatele.
Datum UZP Datum uskutečnění zdanitelného plnění.
Objednávka Objednávka.
Variabilní symbol Variabilní symbol. Při vytvoření nového dokladu se generuje podle čísla dokladu, pokud není zadán ručně.
Konstantní symbol Konstantní symbol. Při vytvoření nového dokladu se nastaví podle knihy přijaté faktury.
Externí číslo Externí číslo.
Účetní kód Účetní kód - pro vyhodnocení. Rozlišení položek, zda je zahrnovat do základu daně.
Středisko Středisko - pro vyhodnocení.
Zakázka Zakázka - pro vyhodnocení.
Typ DPH Typ DPH.
Popis Popis dokladu.
Změnil Datum poslední změny přijaté faktury a jméno uživatele, který provedl tuto změnu.
Potvrdil Datum potvrzení a jméno uživatele, který potvrdil přijatou fakturu.
Text V dolní části formuláře můžeme napsat libovolně dlouhý text. Texty si můžeme předdefinovat a vložit do faktury pomocí tlačítka Vložit text.

Položky

Na straně Položky jsou zobrazeny informace z položek aktuální přijaté faktury.

Zkratka položky Zkratka položky.
Název položky Název položky.
Množství Množství.
MJ Měrná jednotka.
Cena / MJ Cena za měrnou jednotku. Může být zobrazena cena bez DPH, cena vč. DPH nebo skladová cena v závislosti na menu Zobrazit.
Cena celkem Cena celkem, která je vypočtena jako cena za měrnou jednotku krát množství.

Platby

Na straně Platby jsou zobrazeny všechny platby aktuální faktury (pokladní doklady, bankovní výpisy).

Položka přijaté faktury

Položka přijaté faktury obsahuje informace o přijímané položce.

Položka Zkratka a název položky.
Text Text řádku faktury.
Jednotka Měrná jednotka.
Množství Množství.
Sklad Sklad, na který se provádí příjem zboží.
Příjemka Kniha a číslo příjemky.
Cena bez DPH Cena za měrnou jednotku a cena celkem bez DPH.
Cena vč. DPH Cena za měrnou jednotu a cena celkem včetně DPH.
DPH (%) Sazba DPH.
Středisko Středisko.
Zakázka Zakázka.
Kód položky Kód položky.