SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Faktury vydané

Modul Vydané faktury je určen pro evidenci vydaných faktur.

Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam vydaných faktur. Seznam může být seřazen podle libovolného pole. Podle zadaného seřazení lze položky rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace z hlavičky aktuální vydané faktury.

Faktura Kniha a číslo faktury.
Odběratel Zkratka a název odběratele.
Příjemce Zkratka příjemce.
Cenová skupina Cenová skupina, ve které prodáváme zboží danému odběrateli.
Sleva (%) Sleva k prodejní ceně.
Způsob platby Způsob platby (hotově, převodem apod.). Při vytvoření nového dokladu se nastaví podle knihy vydané faktury.
Datum vystavení Datum vystavení vydané faktury. Při vytvoření nového dokladu se nastaví na aktuální datum.
Datum splatnosti Datum splatnosti, které se vypočte z data vystavení a počtu dnů splatnosti.
Počet dnů splatnosti Počet dnů splatnosti. Při vytvoření nového dokladu se nastaví podle splatnosti z karty odběratele.
Datum UZP Datum uskutečnění zdanitelného plnění.
Bankovní účet Bankovní účet.
Objednávka Objednávka.
Variabilní symbol Variabilní symbol. Při vytvoření nového dokladu se generuje podle čísla dokladu, pokud není zadán ručně.
Konstantní symbol Konstantní symbol. Při vytvoření nového dokladu se nastaví podle knihy vydané faktury.
Externí číslo Externí číslo.
Účetní kód Účetní kód - pro vyhodnocení. Rozlišení položek, zda je zahrnovat do základu daně.
Středisko Středisko - pro vyhodnocení.
Zakázka Zakázka - pro vyhodnocení.
Typ DPH Typ DPH.
Místo určení Místo určení.
Popis Popis dokladu.
Změnil Datum poslední změny vydané faktury a jméno uživatele, který provedl tuto změnu.
Potvrdil Datum potvrzení a jméno uživatele, který potvrdil vydanou fakturu.
Text V dolní části formuláře můžeme napsat libovolně dlouhý text. Texty si můžeme předdefinovat a vložit do faktury pomocí tlačítka Vložit text.

Položky

Na straně Položky jsou zobrazeny informace z položek aktuální vydané faktury.

Zkratka položky Zkratka položky.
Název zboží Název zboží.
Množství Množství.
MJ Měrná jednotka.
Cena / MJ Cena za měrnou jednotku. Může být zobrazena cena bez DPH, cena vč. DPH nebo skladová cena v závislosti na menu Zobrazit.
Cena celkem Cena celkem, která je vypočtena jako cena za měrnou jednotku krát množství.

Platby

Na straně Platby jsou zobrazeny všechny platby aktuální faktury (pokladní doklady, bankovní výpisy).

Položka vydané faktury

Položka vydané faktury obsahuje informace o vydávané položce.

Položka Zkratka a název položky.
Text Text řádku faktury.
Jednotka Měrná jednotka.
Množství Množství.
Sklad Sklad, ze kterého se provádí výdej zboží.
Výdejka Typ a číslo výdejky.
Cena bez DPH Cena za měrnou jednotku a cena celkem bez DPH.
Cena vč. DPH Cena za měrnou jednotu a cena celkem včetně DPH.
DPH (%) Sazba DPH.
Cenová skupina Cenová skupina.
Sleva (%) Sleva (%).
Středisko Středisko.
Zakázka Zakázka.
Kód položky Kód položky.