SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Kniha jízd

Kniha jízd slouží k evidenci služebních a soukromých jízd.

Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam všech jízd.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o aktuálním jízdě.

Datum Datum jízdy.
Čas Čas jízdy.
Trasa Trasa jízdy. Trasu můžete vyplnit ručně nebo ji můžete vybrat z číselníku častých jízd.
Počet km Počet ujetých kilometů.
Soukromá jízda Soukromá (zapnuto) nebo služební (vypnuto) jízda.
Čerpáno litrů Tankování - počet litrů.
Zaplacena částka Tankování - zaplacená částka.
Stav PHM Stav PHM na konci jízdy. Slouží k výpočtu průměrné spotřeby v zadaném období.