SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Peněžní deník

Peněžní deník je základní knihou pro daňovou evidenci.

Seznam

Na straně Seznam se nachází úplný seznam plateb v zadaném období. Seznam je seřazen datumově.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny údaje platby. V případě potřeby lze přímo v peněžním deníku zadat nebo upravit údaje Účetní kód, Středisko a Zakázka.

Datum Datum platby.
Doklad Pokladní doklad nebo bankovní výpis.
Popis Popis platby.
Účetní kód Kód - pro vyhodnocení. Rozlišení položek, zda je zahrnovat do základu daně.
Středisko Středisko - pro vyhodnocení.
Zakázka Zakázka - pro vyhodnocení.
Částka Částka vč. DPH.
Faktura Typ a číslo faktury, zaplacené touto položkou.

Účetní kódy

Tiskové sestavy

V knize Peněžní deník jsou zařazeny následující sestavy pro daňovou evidenci: