SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Pokladní doklady

Kniha Pokladní doklady je určena pro evidenci příjmových a výdajových pokladních dokladů.

Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam pokladních dokladů. Seznam může být seřazen podle libovolného pole. Podle zadaného seřazení lze položky rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace z hlavičky aktuálního pokladního dokladu.

Doklad Typ a číslo pokladního dokladu. Příjmový doklad je označen “P”, výdajový doklad je označen “V”.
Datum Datum vystavení pokladního dokladu.
Čas Čas vystavení pokladního dokladu.
Firma Zkratka a název firmy, pro kterou vystavujeme pokladní doklad.
Adresa Pokud nemáme firmu zavedenou v číselníku dodavatelů a odběratelů, můžeme napsat adresu do tohoto pole.
Placený doklad Pole vyplníme v případě, když firma platí vydanou fakturu nebo prodejku pomocí tohoto platebního dokladu.
Popis Popis.
Externí číslo Externí číslo.

Položka pokladního dokladu

Položka pokladního dokladu obsahuje informace o příjmu nebo výdeji peněz z pokladny.

Popis Popis platby.
Účetní kód Kód - pro vyhodnocení. Rozlišení položek, zda je zahrnovat do základu daně.
Středisko Středisko - pro vyhodnocení.
Zakázka Zakázka - pro vyhodnocení.
Typ DPH Rozlišení ve výkazu DPH podle zadaných typů.
Nepřepočítávat částky Částku bez DPH a DPH lze zadat ručně.
DPH (%) Procento DPH.
Částka Částka vč. DPH.
DPH Daň z přidané hodnoty.
Základ Částka bez DPH.
Nepřepočítávat částky Částku bez DPH a DPH lze zadat ručně.