SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Položky

Kniha Položky slouží k evidenci veškerého zboží a služeb, které nakupujeme a prodáváme.

Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam položek. Seznam může být seřazen podle libovolného pole. Podle zadaného seřazení lze položky rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Dispozice Množství, které je k dispozici na aktuálním skladě.
Zadáno Množství, které je již zadáno pro nějaké odběratele (kladné množství na nepotvrzených výdejkách a záporné množství na nepotvrzených příjemkách).

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o aktuálním zboží.

Zkratka Zkratka zboží, která je určena pro rychlé vyhledávání v programu.
Název Úplný název zboží, který se tiskne na dokladech. Je rozdělen na dvě části: první část názvu se tiskne na dokladech a je možné podle ní setřídit zboží, druhá část názvu obsahuje doplňkové údaje, které se zobrazují pouze v ceníku.
Kategorie Položky lze rozdělit do libovolného počtu kategorií.
Kód Každé zboží můžeme označit kódem, např. podle sortimentu.
Čárový kód Čárový kód zboží.
Výrobce Označení výrobce zboží.
Dodavatel Aktuální dodavatel zboží.
Hmotnost (Kg) Hmotnost zboží v kg. Na příjemce a výdejce lze zobrazit celkovou hmotnost zboží na dokladu.
1. jednotka Měrná jednotka, ve které se vede skladová evidence. Ceny zboží jsou rovněž zadány pro tuto skladovou jednotku.
2. jednotka 2. alternativní jednotka, která je zadána jako násobek skladové jednotky. Příjem na sklad nebo výdej ze skladu může být prováděn v této měrné jednotce.
3. jednotka 3. alternativní jednotka, která je zadána jako násobek skladové jednotky. Příjem na sklad nebo výdej ze skladu může být prováděn v této měrné jednotce.
4. jednotka 4. alternativní jednotka, která je zadána jako násobek skladové jednotky. Příjem na sklad nebo výdej ze skladu může být prováděn v této měrné jednotce.
Nevyhodnocovat Položka je ignorována v modulu Vyhodnocení.
Poznámky Ke každé položce můžeme napsat libovolnou poznámku.

Ceny

Na straně Ceny jsou zobrazeny nákupní a prodejní ceny.

Sazba DPH Sazba DPH.
Poslední cena Poslední cena, za kterou jsme nakoupili zboží.
Průměrná cena Aktuální průměrná cena, která se dosazuje do výdejů.
Rabatní skupina Rabatní skupina slouží jako předdefinice prodejních cen pro určitý sortiment zboží.
Cena bez DPH Základní cena (bez DPH), která je určena k výpočtu prodejních cen zboží na základě zadaných přirážek.
Cena vč. DPH Základní cena (vč. DPH), která je určena k výpočtu prodejních cen zboží na základě zadaných přirážek.
Poznámka Poznámka v ceníku.
Vyřadit z nabídky Položka je vyřazena z ceníku.
Prodejní ceny Prodejní ceny pro jednotlivé cenové skupiny nebo konkrétní odběratele.

Pohyby

Na straně Pohyby jsou zobrazeny všechny příjmy a výdeje aktuální položky (skladová karta).

Prodejní cena

Prodejní cena určuje cenu zboží v zadané cenové skupině nebo pro zadaného odběratele.

Prodejní cenu můžeme zadat bez DPH, včetně DPH nebo jako přirážku, resp. slevu, v procentech k základní prodejní ceně.