SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Příjemky

Kniha Příjemky je určena pro příjem zboží na sklad.

Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam příjemek. Seznam může být seřazen podle libovolného pole. Podle zadaného seřazení lze položky rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace z hlavičky aktuální příjemky.

Příjemka Kniha a číslo příjemky.
Dodavatel Zkratka a název dodavatele.
Popis Popis dokladu.
Změnil Datum poslední změny příjemky a jméno uživatele, který provedl tuto změnu.
Potvrdil Jméno uživatele, který potvrdil příjemku.
Poznámky Ke každé příjemce lze napsat libovolnou poznámku.

Položky

Na straně Položky jsou zobrazeny informace z položek  aktuální příjemky.

Zkratka položky Zkratka položky.
Název položky Název položky.
Množství Množství.
MJ Měrná jednotka.
Cena / MJ Cena za měrnou jednotku. Může být zobrazena cena bez DPH, cena vč. DPH nebo skladová cena v závislosti na menu Zobrazit.
Částka Cena celkem, která je vypočtena jako cena za měrnou jednotku krát množství.
Kód Kód položky.

Položka příjemky

Položka příjemky obsahuje informace o přijímaném zboží.

Položka Zkratka a název položky.
Text Text řádku faktury.
Jednotka Měrná jednotka.
Množství Množství.
Sklad Sklad, na který se provádí příjem zboží.
Příjemka Kniha a číslo příjemky.
Cena bez DPH Cena za měrnou jednotku a cena celkem bez DPH.
Cena vč. DPH Cena za měrnou jednotu a cena celkem včetně DPH.
DPH (%) Sazba DPH.
Středisko Středisko.
Zakázka Zakázka.
Kód položky Kód položky.