SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Prodejky

Modul Prodejky je určen pro evidenci prodejek.

Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam prodejek. Seznam může být seřazen podle libovolného pole. Podle zadaného seřazení lze položky rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace z hlavičky aktuální prodejky.

Prodejka Kniha a číslo prodejky.
Odběratel Zkratka a název odběratele.
Příjemce Zkratka příjemce.
Cenová skupina Cenová skupina, ve které prodáváme zboží danému odběrateli.
Sleva (%) Sleva k prodejní ceně.
Způsob platby Způsob platby (hotově, převodem apod.). Při vytvoření nového dokladu se nastaví podle typu vydané faktury.
Datum vystavení Datum vystavení vydané faktury. Při vytvoření nového dokladu se nastaví na aktuální datum.
Datum UZP Datum uskutečnění zdanitelného plnění.
Objednávka Objednávka.
Variabilní symbol Variabilní symbol. Při vytvoření nového dokladu se generuje podle čísla dokladu, pokud není zadán ručně.
Konstantní symbol Konstantní symbol. Při vytvoření nového dokladu se nastaví podle knihy prodejky.
Účetní kód Účetní kód - pro vyhodnocení. Rozlišení položek, zda je zahrnovat do základu daně.
Středisko Středisko - pro vyhodnocení.
Zakázka Zakázka - pro vyhodnocení.
Typ DPH Typ DPH.
Popis Popis dokladu.
Změnil Datum poslední změny vydané faktury a jméno uživatele, který provedl tuto změnu.
Potvrdil Datum potvrzení a jméno uživatele, který potvrdil vydanou fakturu.
Text V dolní části formuláře můžeme napsat libovolně dlouhý text. Texty si můžeme předdefinovat a vložit do faktury pomocí tlačítka Vložit text.

Položky

Na straně Položky jsou zobrazeny informace z položek aktuální prodejky.

Zkratka položky Zkratka položky.
Název zboží Název zboží.
Množství Množství.
MJ Měrná jednotka.
Cena / MJ Cena za měrnou jednotku. Může být zobrazena cena bez DPH, cena vč. DPH nebo skladová cena v závislosti na menu Zobrazit.
Cena celkem Cena celkem, která je vypočtena jako cena za měrnou jednotku krát množství.

Platby

Na straně Platby jsou zobrazeny všechny platby aktuální prodejky (pokladní doklady).

Položka prodejky

Položka prodejky obsahuje informace o vydávané položce.

Položka Zkratka a název položky.
Text Text řádku faktury.
Jednotka Měrná jednotka.
Množství Množství.
Sklad Sklad, ze kterého se provádí výdej zboží.
Výdejka Typ a číslo výdejky.
Cena bez DPH Cena za měrnou jednotku a cena celkem bez DPH.
Cena vč. DPH Cena za měrnou jednotu a cena celkem včetně DPH.
DPH (%) Sazba DPH.
Cenová skupina Cenová skupina.
Sleva (%) Sleva (%).
Středisko Středisko.
Zakázka Zakázka.
Kód položky Kód položky.