SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Údaje o firmě

Formulář Údaje o firmě je určen k zadání údajů o vlastní firmě. Tyto údaje se tisknou na všech tiskových sestavách.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny nejdůležitější informace o vlastní firmě.

Název firmy Úplný název firmy, který se tiskne na dokladech.
Plátce DPH Plátce DPH.
Hlavní sklad Hlavní sklad firmy.
Stát Část adresy - Stát.
PSČ Část adresy - PSČ.
Město Část adresy - Město.
Ulice Část adresy - Ulice.
Splatnost Splatnost pro daného odběratele, která se kopíruje do vydaných faktur.
Měna Měna.
IČO IČO.
DIČ DIČ.
Bankovní účet Bankovní účet.
Licenční číslo Licenční číslo.
Osoba Kontaktní osoba.
Telefon Telefon.
Mobil Mobil.
E-mail E-mail.
Web Stránky na Internetu.
Spisová značka Spisová značka, která se tiskne v dolní části faktury.

Parametry

Na straně Parametry je nastaveno zaokrouhlování prodejních cen na položkách vydaných faktur. Zaokrouhlení lze nastavit pro cenu bez DPH nebo pro cenu včetně DPH a provede se podle vzorce:

Zaokr. Cena = ZAOKR (Cena + Konstanta, Řád) - Baťa

Řád je číslo, které má na pozici, na které chceme provést zaokrouhlení, číslici ”1”. Pokud chceme zaokrouhlovat ceny na položkách na celé Kč nahoru, budeme mít:

Konstanta = 0.49, Řád = 1.00, Baťa = 0.00