SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Uživatelé a přístupová práva

Kniha je určena pro zadávání uživatelů, kteří jsou oprávněni pracovat s programem.

Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam uživatelů. Seznam může být seřazen podle libovolného pole. Podle zadaného seřazení lze položky rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o aktuálním uživateli.

Uživatel Zkratka uživatele, která je určena pro rychlé vyhledávání v programu.
Jméno Jméno uživatele, které se zobrazuje a tiskne na dokladech.
Číslo Interní číslo uživatele, které se generuje programem.
Práva Přístupová práva do jednotlivých modulů a k některým akcím.

Implicitní uživatel

Po instalaci programu SuperAgenda je v knize uživatelů pouze jediný uživatel se zkratkou pomlčka (-). V tomto případě se při spuštění programu nezobrazuje přihlašovací okno, ve kterém musíte zadat uživatele a jeho heslo.

Přihlašovací okno programu se začne zobrazovat, když změníte zkratku implicitního uživatele nebo přidáte nového uživatele.