SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Výdejky

Kniha Výdejky je určena pro výdej zboží ze skladu.

Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam výdejek. Seznam může být seřazen podle libovolného pole. Podle zadaného seřazení lze položky rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace z hlavičky aktuální výdejky.

Výdejka Typ a číslo výdejky.
Faktura Typ a číslo faktury, pokud je výdejka fakturována.
Odběratel Zkratka a název odběratele.
Popis Popis dokladu.
Změnil Datum poslední změny výdejky a jméno uživatele, který provedl tuto změnu.
Potvrdil Jméno uživatele, který potvrdil výdejku.
Poznámky Ke každé výdejce lze napsat libovolnou poznámku.

Položky

Na straně Položky jsou zobrazeny informace z položek  aktuální výdejky.

Zkratka položky Zkratka položky.
Název položky Název položky.
Množství Množství.
MJ Měrná jednotka.
Cena / MJ Cena za měrnou jednotku. Může být zobrazena cena bez DPH, cena vč. DPH nebo skladová cena v závislosti na menu Zobrazit.
Cena celkem Cena celkem, která je vypočtena jako cena za měrnou jednotku krát množství.
Kód Kód položky.

Položka výdejky

Položka výdejky obsahuje informace o vydávaném zboží.

Položka Zkratka a název položky.
Text Text řádku faktury.
Jednotka Měrná jednotka.
Množství Množství.
Sklad Sklad, ze kterého se provádí výdej zboží.
Výdejka Typ a číslo výdejky.
Cena bez DPH Cena za měrnou jednotku a cena celkem bez DPH.
Cena vč. DPH Cena za měrnou jednotu a cena celkem včetně DPH.
DPH (%) Sazba DPH.
Cenová skupina Cenová skupina.
Sleva (%) Sleva (%).
Středisko Středisko.
Zakázka Zakázka.
Kód položky Kód položky.