SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Reklamace

Kniha Reklamace je určena pro evidenci reklamací.

Seznam

Na straně Seznam se nachází úplný seznam reklamací nebo jeho část v závislosti na menu Zobrazit.

Seznam může být seřazen podle polí Příjem, Výdej, Výrobní kód a Výrobce. Podle zadaného seřazení lze reklamace rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o reklamovaném zboží.

Dat. příjmu 1 Datum příjmu 1.
Dat. příjmu 2 Datum příjmu 2.
Odběratel Odběratel.
Zboží Reklamované zboží.
Výr. kód Výrobní kód.
Výrobce Výrobce.
Datum prodeje Datum prodeje.
Uvedeno do provozu Datum uvedení do provozu.
Popis zboží Doplňující popis reklamovaného zboží.
Popis závady Popis závady.
Převod na rekl. sklad Informace, že bylo zboží převedeno na reklamační sklad.

Výdej

Na straně Výdej se nachází vyjádření a informace o uzavření reklamace.

Datum vystavení Datum vystavení.
Datum odvozu Datum odvozu.
Vyjádření Vyjádření k reklamaci. Pomocí tlačítka Vložit text můžete nakopírovat vyjádření z předdefinovaných textů.

Tiskové sestavy

V knize Reklamace jsou zařazeny následující sestavy:

Upozornění na nevyřízené reklamace

V údajích firmy na záložce Parametry můžete nastavit:

Všechny reklamace, které mají počet dnů od data příjmu 1 nebo 2 větší, jsou v seznamu reklamací zvýrazněny červenou barvou.

Přehledy

V knize Dodavatelé a odběratelé jsou na záložce Reklamace zobrazeny všechny reklamace aktuálního zákazníka.

V knize Zboží jsou na záložce Reklamace zobrazeny všechny reklamace aktuálního zboží.