SuperAgenda

Fakturace, elektronická evidence tržeb (EET)

Finance, daňová evidence, sklady, knihy jízd

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma


Fakturace


Finance


Daňová evidence


Modul Sklad


Další funkce


Nastavení programu

Po nainstalování programu je potřeba nastavit údaje Vaší firmy, které zadáte ve formuláři Systém - Údaje o firmě.

V knize Adresář zaevidujete obchodní partnery, v knize Položky zadáte informace o nabízeném zboží nebo poskytovaných službách.

Vystavování faktur

Pak můžete přistoupit k zadávání dokladů. Vystavení faktury provedete v knize Doklady – Faktury vydané pomocí akce Nový. Pokud už v knize nějakou fakturu máte, můžete provést akci Nový s kopií, která použije původní fakturu jako vzor (změníte pouze odlišné údaje).

Po uložení faktury si ji můžete zobrazit na monitoru, vytisknout na tiskárně nebo uložit do PDF souboru.

Evidence plateb

Na přijatých i vydaných fakturách můžete evidovat jejich platby, což umožňuje vyhodnotit pohledávky a závazky.

Platby jsou zároveň vidět v peněžním deníku, kde máte k dispozici další vyhodnocení. Je to především: výkaz DPH, vyhodnocení příjmů a výdajů podle kódů.

Sklady

Pokud chcete vést skladovou evidenci, můžete v programu zadat seznam všech vlastních i konsignačních skladů a začít vystavovat příjemky, výdejky a prodejky.